- Đã nêu trên (hình thức tại) Khoản 1 Điều này: Prescribed in Clause 1 of this Article

- Quy định: To Provide That (phương pháp rằng)

Eg: a clause which provides that the tenant shall be held responsible for repairs: quy định biện pháp rằng người thuê tất cả trách nát nhiệm sửa chữa

- Theo cơ chế trên Điều 131 Sở qui định dân sự: As stipulated in Article 131 of the Civil Code (nếu như dẫn xuất phát điểm từ một văn phiên bản khác)

Hoặc: Under Article 131 of the Civil Code

- Quy định của pháp luật: Legislation, Regulation, provisions of law

- đúng theo đồng bị vô hiệu: contract is invalid (invalidated)

- hủy bỏ hòa hợp đồng: rescind the contract

- cố gắng ý khiến nhầm lẫn: intentionally make mistake

- lừa dối: deception

- Cơ quan thực hiện án: Judgment-executing Body; Judgment Enforcement Agencies

- Viện kiểm sát: Procuracy

- Viện kiểm gần kề cùng cấp: Procuracy of the same level

- Người bao gồm nghĩa vụ và quyền lợi với nghĩa vụ liên quan: person with related interests and obligations.

Bạn đang xem: Vụ kiện tiếng anh là gì, từ Điển việt anh vụ kiện

- Đình chỉ giải quyết vụ án: To stop the resolution of the case


- Tạm đình chỉ giải quyết vụ án: To suspover the resolution of the case


- Tiền trợ thì ứng án phí: court fee advances

- Tiền án phí: court fees

- Thừa kế theo pháp luật: Inheritance at law

- Người được thừa kế theo pháp luật: Heir(s) at law

- Thừa kế theo di chúc: Testamentary inheritance

- Người được vượt kế theo di chúc: Testamentary heir(s), heir under a will

- Thừa kế thay vị: Inheritance by substitution

- Chủ cài bao gồm quyền buôn bán, trao đổi, khuyến mãi ngay đến, giải ngân cho vay, để vượt kế, tự quăng quật hoặc triển khai những hình thức định giành khác tương xứng cùng với quy định của pháp luật đối với tài sản: Owners shall have sầu the right lớn sell, exchange, donate, lover, bequeath, abandon or dispose of their property in other forms in accordance with the provisions of law.

- Người toàn nước định cư làm việc nước ngoài: overseas Vietnamese

- Đòi tài sản: reclayên ổn the property

- Bản giờ Việt sẽ tiến hành sử dụng: The Vnese version would prevail.

- Y án: uphold

- Nhà thông thường cư: condominiums

- Giấy triệu tập / Trát hầu tòa: subpoena, summons (summons có S tuy nhiên là danh từ số ít)

- Tống đạt: send

- Văn phiên bản tố tụng: procedural documents

- Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp: Business Registration Certificate

(Ở nước ta còn dùng Company Limited)

- Thành viên góp vốn: Capital Contributing Member hoặc Capital Contributing Partner.

- Pphân tử vi phạm (phù hợp đồng): Sanction against violation.

- Bên bị vi phạm: Violated party

- Đơn khởi kiện: Petition (or Lawsuit Petition)

- Đơn khiếu nại: Complaint

- Lời tuyên ổn án: Verdict

- Bị cáo: Defendant

- Phiên tòa trợ thời hoãn, tạm bợ ngừng: The court’s adjourned

- Luận cứ đọng bào chữa: Defense argument

- Chấm kết thúc thực hiện: terminate the performance of

- Đơn pmùi hương chấm dứt thực hiện giao dịch dân sự: unilaterally terminate the performance of the civil transactions

- Hủy bỏ: annul = declare invalid

- Đơn ý kiến đề xuất, phiên bản loài kiến nghị: motion

- Đại diện theo pháp luật: representative sầu at law

- Vụ án dân sự: Civil case

- Việc dân sự: Civil matter

- Thụ lý: Accept

- Thẩm quyền: Jurisdiction

- Tiền thuê nhà: Rental

- Ngành nghề khiếp doanh: Business lines

- Hợp pháp hóa lãnh sự: consular legalization

- Chứng dìm lãnh sự: Consular Certification

- Giấy tờ, tư liệu được miễn ghi nhận lãnh sự, hòa hợp pháp hóa lãnh sự: Papers & documents exempted from consular certification và legalization

- Tình trạng: Marital status

- Người độc thân: Single

- Cho con nuôi: lớn place (my child) with (someone) for adoption.

Eg: I want to place my child, Nguyen Tan Thinch, permanently with Le Van Vinc và Bach Thi Tnhì for adoption.

- Cha bà mẹ mang lại bé nuôi: Placing parent(s)

- Cha chị em thừa nhận nhỏ nuôi: Adoptive sầu parent(s)

- Người dự loài kiến là phụ huynh nuôi: Prospective sầu adoptive sầu parent(s)

- Liên quan lại đến: Pertaining khổng lồ. Eg: The law pertaining lớn trusts: Pháp vẻ ngoài tương quan đến tín thác.

- Tài sản chung: Joint property; Shared property; Common property.

- Trách nát nhiệm chung: Joint liabilities.

- Phí hoa hồng: Commission

- Buổi đem lời khai: Deposition

- Knhị man, lời knhì gian: Perjury

- Sự điều tra, thẩm tra (của Tòa án): Inquisition

- Khấu hao: Amortize

- Bản knhì, phiên bản từ khai: Written testimony

- Đương sự: Involved parties

- Sự chế tạo, nuôi dưỡng: Alimentation

- Thời hiệu: Prescriptive period

- Ủy quyền: Authorization, Mandate, Procuration

- Người ủy quyền: Mandator

- Người được ủy quyền: Authorized person, Mandatary

- Căn cước công dân: Citizen Identity Card

- Cục trưởng Cục công an ĐKQL cư trú cùng DLQG về dân cư: Director of Police Department of residence registration và management và national database on population.

- Hình thức: Formality (Vd: Hình thức của di chúc: Formalities of wills)

- Có hiệu lực: khổng lồ come into lớn force (Vd: 2015 Criminal Code coming inkhổng lồ force as of January 01, 2018)

- Yêu cầu làm phản tố: Counter-claims

- Hòa giải: Mediation

- Lấn chiếm, xâm lăng, xâm phạm: Encroachment

- Người nuôi con: Child custodian

- Giấy lắc đầu quyền hưởng trọn di tích vượt kế: Disclaimer of inheritance

- Di sản vượt kế: Bequeathed estate

- Phân chia di sản: Estates distribution

- Ban hành (một đạo luật): Promulgate

- Thu hồi (đất): Recover

- Phần quyền: Share of the ownership rights

- Đủ điều kiện: Conform

- Phần vốn góp: Stake

Stake means the total value of assets that a member/partner contributes or promises to contribute lớn a limited liability company or partnership. Stake holding means the ratio of a member/partner’s stake to lớn charter capital of the limited liability company or partnership.

- Tỉ lệ vốn góp: Stake holding

- Tranh mãnh chấp: Dispute

- Giải quyết: Settle

- Trực rỡ chấp yêu cầu được giải quyết trên Tòa án: Dispute must be settled by court

- Cơ quan liêu gồm thđộ ẩm quyền: Competent authority

- Sau trên đây Gọi tắt là …: Hereinafter referred lớn as …

- Chấp hành viên: Enforcer

- Đứng tên: in somebody"s name 

Eg: căn nhà vày bố vợ anh ta thay mặt đứng tên = the house is in his father-in-law"s name 

- Người lập di chúc minc mẫn, tối ưu trong lúc lập di chúc; không biến thành lừa dối, đe bắt nạt, cưỡng ép: The testator was of sound mind when he or she made the will; và he or she was not deceived, threatened or coerced inkhổng lồ making the will;

- Evading responsibilities khổng lồ a third person: trốn rời trách nát nhiệm với người thiết bị ba

- Từ quăng quật (quyền lợi): disclaim

- Sự từ bỏ vứt (quyền lợi): disclaimer

Eg: Từ chối dấn di sản: disclaimer of inheritance

- Dự án chi tiêu xuất bản bên ở: Project for housing construction

- Bản án: Judgment

- Quyết định (của Tòa án): Decision

- Dân tộc: Ethnic group

 

 

 

ANH - VIỆT

- Cease & Desist: thỏng đề xuất chấm dứt hành động vi phạm (cease) với không tái diễn hành động kia (desist).

- Injunction: lệnh của Tòa cnóng hoặc buộc làm một việc gì đấy.

- Sanction: hình phạt

- Acrimony: Sự gay gắt. Eg: To avoid acrimony và litigation in the unlikely sự kiện that the mariage ends.

- Joint tenants: Những người cùng tận hưởng dụng; Những fan cùng thuê thông thường. Eg: The assets will be registered in both names in equal shares as joint tenants.

- Jeopardy: Tình trạng nguy nan, yếu tố hoàn cảnh hiểm ác.

- Subpoena: Trát hầu tòa.

- Felony: Tội ác, trọng tội.

- Deposition: Lời bệnh, lời khai, sự hỗ trợ minh chứng.

- Affidavit: Bản khai có tuyên ổn thệ.

- Condemn: Xử, Buộc, Phạt, Kết án

Eg:

+ The court condemns the man lớn pay to lớn the woman for her living.

+ To be condemned to lớn death

- Arraignment: sự buộc tội, sự tố cáo; sự thưa kiện

- Prenuptial contract: phù hợp đồng trước hôn nhân

- Prenuptial agreement: an agreement made by a couple before they marry concerning the ownership of their respective sầu assets should the marriage fail.

- Waiver: Miễn trừ

- Perjury: Khai man, lời knhì gian (ví dụ Lúc đã thề vẫn khai đúng thực sự (under the oath) nhưng kế tiếp bị vạc hiện là không ổn thì hoàn toàn có thể bị truy tố về tội perjury).

- Reciprocity: Sự nhân nhượng, sự đàm phán cho nhau, sự có đi tất cả lại (give & take).

- Indemnification: Sự bồi hoàn, tiền bồi thường

- Intestate: Người bị tiêu diệt ko giữ lại di chúc

- Default:

(Noun): Sự thua cuộc vào vấn đề dứt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trả nợ hoặc nhiệm vụ có mặt tại Tòa án.

Eg: It will have to restructure its debts to avoid default

The deteriorating economy pushed defaults to almost $đôi mươi billion.

(Verb): Thất bại vào việc hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ trả nợ hoặc nhiệm vụ có mặt trên Tòa án.

Eg: Some had defaulted on student loans.

(Phrases): In default: Không trả được nợ hoặc không có mặt trên Tòa.

Xem thêm: Cách Nấu Bánh Canh Ghẹ Muối Ớt Xanh, Cách Làm Bánh Canh Ghẹ Muối Ớt Xanh

Eg: The company is already in mặc định on its loans.

She is in default.

 

- Phần ghi chụ bảo mật thông tin cuối thư thường xuyên chạm chán trong tin nhắn nước ngoài:

The information in this e-mail and in any attachments is confidential, legally privileged & intended solely for the named recipient & reference given. The reader of this message (if not the correct recipient) is hereby notified that any dissemination, distribution, copying or disclosure of this e-mail, attachments or contents is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify us by telephone on ........................ In the unlikely event that any unauthorised and offensive mail is received, via our e-mail system, please destroy it, accept our apologies and liên hệ ....................... with details of the sender, so we can stop any recurrence. Any incoming e-mail will be deemed not khổng lồ be received or communicated lớn us until it is actually processed và read by the human recipient. Neither ....................... nor the sender accepts any responsibility for viruses và it is your responsibility to scan the e-mail attachments (if any).

 

- Mẫu lời xác nhận khi có tác dụng hội chứng chữ ký:

Witness statement:

I certify that this declaration was signed in my presence by the person named above.

I declare that I am satisfied as to the identity of the client.

 

 

 

TỔNG HỢP.. TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT THEO BẢNG CHỮ CÁI

 

A

 

Activism (judicial) : Tính tích cực của thđộ ẩm phán

Actus reus : Khách quan tiền của tội phạm

Adversarial process : Quá trình toắt tụng

Alternative sầu dispute resolution (ADR) : Giải quyết tnhãi con chấp bằng cách làm khác

Amicus curiae ("Frikết thúc of the court") : Thân hữu của tòa án nhân dân án

Appellate jurisdiction == Thẩm quyền phúc thẩm

Arraignment == Sự luận tội

Arrest: bắt giữ

Accountable ( aj): Có trách nát nhiệm

Accountable lớn ... chịu trách nát nhiệm trước ...

Accredit (v ): ủy quyền, ủy nhiệm, ủy thác, ngã nhiệm

Acquit ( v): xử White án, tulặng bố vô tội

Act và deed ( n): vnạp năng lượng phiên bản phê chuẩn (gồm đóng góp dấu)

Act as amended ( n): chế độ sửa đổi

Act of god: thiên tai, ngôi trường đúng theo bất khả kháng

Act of legislation: nhan sắc luật

Affidavit: Bản khai

Argument: Sự lập luận, lý lẽ

Argument against: Lý lẽ phản đối ( someone’ s argument )

Argument for: Lý lẽ tán thành

Attorney: Luật Sư ( = lawyer, barrister; advocate)

 

B

 

Bail == Tiền bảo lãnh

Bench trial == Phiên xét xử bởi vì thẩm phán

Bill of attainder == Lệnh tước đoạt quyền công dân và tịch thu tài sản

Bill of information == Đơn kiện của công tố

Be convicted of: bị kết tội

Bring inlớn account: tầm nã cứu vớt trách nhiệm

 

C

 

Commit: phạm (tội, lỗi). Phạm tội

 

Crime: tội phạm

Client: thân chủ

Civil law == Luật dân sự

Class action == Vụ khởi kiện tập thể

Collegial courts == Tòa cấp cho cao

Common law == Thông luật

Complaint == Khiếu kiện

Concurrent jurisdiction == Thẩm quyền tài phán đồng thời

Concurring opinion == Ý con kiến đồng thời

Corpus juris == Luật đoàn thể

Court of appeals == Tòa phúc thẩm

Courtroom workgroup == Nhóm làm việc của tòa án nhân dân án

Criminal law == Luật hình sự

Cross-examination == Đối chất

Certificate of correctness: Bản hội chứng thực

Certified Public Accountant: Kiểm toán công

Chief Executive Officer Tổng Giám Đốc

Child molesters: Kẻ phá rối tphải chăng em

Class action lawsuits: Các vụ khiếu nại thay mặt tập thể 

Columnist: Bỉnh bút gia ( là chiếc quỷ quái gì nhỉ?)

Conduct a case: Tiến hành xét sử

Congress: Quốc hội

Constitutional Amendment: Tu bao gồm hiến Pháp

Constitutional rights: Quyền hiến định 

 

D

 

Damages == Khoản đền rồng bù thiệt hại

Defendant: bị cáo.

Depot: kẻ bạo quyền

Detail: bỏ ra tiết

Deal (with): giải quyết và xử lý, cách xử lý.

Dispute: tnhãi ranh chấp, tnhóc con luận

Declaratory judgment == Án văn tuyên ổn nhận

Defendant == Bị 1-1, bị cáo

Deposition == Lời khai

Discovery == Tìm hiểu

Dissenting opinion == Ý loài kiến bội nghịch đối

Diversity of citizenship suit == Vụ khiếu nại thân các công dân của những bang

Decline to lớn state: Từ chối hận khai

Delegate: Đại biểu

Democratic: Dân Chủ

Designates: Phân công

 

E

 

Enbanc ("In the bench"or "as a full bench.") ==Thủ tục tố tụng toàn thẩm (Toàn thể các quan tiền tòa)

Equity == Luật công bình

Ex post faclớn law == Luật tất cả hiệu lực thực thi hồi tố

Election Office: Văn uống chống bầu cử

 

F

 

Federal question == Vấn đề liên bang

Felony == Trọng tội

Fine: pphân tử tiền

Financial Investment Advisor: Cố vấn đầu tư tài chính 

Financial Services Executive: Giám đốc các dịch vụ tài chính 

Financial Systems Consultant: Tư vấn tài chính

Fiscal Impact : Ảnh tận hưởng mang đến chi phí công

Forfeitures Phạt nói chung

Free from intimidation: Không bị bắt nạt ăn hiếp, từ nguyện.

Fund/funding: Kinh phí/cấp cho tởm phí

 

G

 

Grand jury == Bồi thđộ ẩm đoàn

General Election: Tổng Tuyển Cử

General obligation bonds: Công trái trách rưới nhiệm chung

Government bodies: Cơ quan tiền công quyền

Governor: Thống Đốc

 

H

 

Habeas corpus == Luật bảo thân

Health (care) coverage: Bảo hiểm y tế

High-ranking officials: Quan chức cấp cao ( Ex:General secretary Nong Duc Manh )

Human reproductive cloning: chế tác vô tính sinh sống người

 

I

 

Impeachment == Luận tội

Indictment == Cáo trạng

Inquisitorial method == Phương thơm pháp điều tra

 

Interrogatories == Câu vấn đáp tnhóc tụng

Independent: Độc lập

Initiative sầu Statute: Đạo Luật Do Dân Khởi Đạt

Initiatives: Đề xướng luật

Insurance Consultant/Actuary: Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm

 

J

 

Judgment == Án văn

Judicial nhận xét == Xem xét của tòa án

Jurisdiction == Thẩm quyền tài phán

Justiciability == Phạm vi tài phán

Justify: Giải trình

Juveniles: Vị thành niên

 

L

 

Law School President: Khoa Trưởng Trường Luật

Lawyer: Luật Sư

Lecturer: Thuyết Trình Viên ( Phải dẻo mỏ, tự tin, body toàn thân, face chuẩn chỉnh ko nên chỉnh)

Libertarian: Tự Do 

Line agency: Cơ quan tiền công ty quản

Lives in: Cư ngụ tại 

Lobbying: Vận hễ hành lang

Loophole: Lỗ hổng lý lẽ pháp

 

M

 

Magistrate == Thđộ ẩm phán hành thiết yếu địa phương thơm, thđộ ẩm phán đái hình

Mandatory sentencing laws == Các chế độ xử pphân tử chống chế

Mens rea == Ý chí tội ác, nhân tố chủ quan của tội phạm

Merit selection == Tuyển lựa theo công trạng

Misdemeanor == Khinh tội

Moot == Vụ việc hoàn toàn có thể ttinh quái luận

Member of Congress: Thành viên quốc hội

Mental health: Sức khoẻ trung khu thần 

Middle-class: Giới trung lưu

Monetary penalty: Pphân tử tiền

 

N

 

Nolo contendere ("No condemo.") == Không ttrẻ ranh cãi

Natural Law: Luật tự nhiên

 

O

 

Opinion of the court == Ý con kiến của TAND án

Oral argument == Toắt luận miệng

Ordinance-making power == Thđộ ẩm quyền ra những sắc đẹp lệnh sản xuất ba cục

Original jurisdiction == Thẩm quyền tài phán ban đầu

Order of acquital: Lệnh tha bổng

Organizer: Người Tổ Chức

 

P

 

Per curiam == Theo tòa

Peremptory challenge == Khước biện võ đân oán, phản đối suy đoán

Petit jury (or trial jury) == Bồi thẩm đoàn

Plaintiff == Ngulặng đơn

Plea bargain == Thương lượng về bào chữa, thỏa thuận hợp tác lời khai

Political question == Vấn đề thiết yếu trị

Private law == Tư pháp

Pro bono publico == Vì tiện ích công

Probation == Tù treo

Public law == Công pháp

Paramedics Hộ lý

Parole Thời gian test thách

Party: Đảng

Peace & Freedom: Hòa Bình & Tự Do

Political Party: Đảng Phái Chính Trị

Political platform: Cương lĩnh chính trị

Polls: Phòng quăng quật phiếu

Popular votes: Phiếu phổ thông

Precinct board: ủy ban phân quần thể thai cử

Primary election Vòng thai cử sơ bộ

Proposition: Dự luật

Prosecutor: Biện lý

Public Authority: Công quyền

Public records: Hồ sơ công

 

R

 

Recess appointment == Bổ nhiệm Khi xong xuôi họp

Real Estate Broker: Chuim viên môi giới Địa ốc

Republican: Cộng Hòa

 

Reside: Cư trú

Retired: Đã về hưu

Reversible error == Sai lầm rất cần được sửa chữa

Rule of 80 == Quy tắc 80

Rule of four == Quy tắc tứ người

 

S

 

Self-restraint (judicial) == Sự từ tinh giảm của thđộ ẩm phán

School board: Hội đồng nhà trường

Secretary of the State: Thỏng Ký Tiểu Bang

Senate: Thượng Viện

Shoplifters: Kẻ ăn cắp vặt sinh hoạt cửa hàng

 

Small Business Owner: Chủ công ty lớn nhỏ

State Assembly: Hạ Viện Tiểu Bang

State custody: Trại trợ thì giam của bang

State Legislature: Lập Pháp Tiểu Bang

State Senate: Thượng viện tiểu bang

Statement: Lời Tuyên Bố

Sub-Law document: Vnạp năng lượng phiên bản bên dưới luật

Superior Court Judge: Chánh toà thượng thẩm

Senatorial courtesy == Quyền ưu tiên của thượng nghị sĩ

Sequestration (of jury) == Sự phương pháp ly (bồi thẩm đoàn)

Socialization (judicial) == Hòa nhập (của thẩm phán)

Standing == Vị vậy trỡ ràng chấp

Stare decisis,the doc trine of ("Stvà by what has been decided") == Học ttiết về “ tôn trọng câu hỏi vẫn xử”

Statutory law == Luật thành văn

Supervisor: Giám sát viên 

 

T

 

Three-judge district courts == Các tòa án nhân dân phân tử với ba thđộ ẩm phán

Taxable personal income: Thu nhập chịu thuế cá nhân

Taxpayers: Người đóng góp thuế

The way it is now: Tình trạng hiện nay nay

Top Priorities: Ưu tiên mặt hàng đầu

Transparent: Minh bạch

Treasurer: Thủ Quỹ

Three-judge panels (of appellate courts) == Ủy ban ba thẩm phán (của những tòa phúc thẩm)

Tort == Sự xâm sợ hãi, trách nhiệm quanh đó thích hợp đồng

Trial de novo == Phiên xử mới

 

 

U

 

Unfair business: Kinch doanh gian lận

Unfair competition: Cạnh ttinh ranh không bình đẳng

United States (US.) Senator: Thượng nghị sĩ liên bang

Army Four-Star General: Tướng Bốn Sao Lục Quân Hoa KỳCongressional Representative: Dân Biểu Hạ Viện Liên BangHouse of Representatives: Hạ Viện Liên BangSenate: Thượng Viện Liên BangTreasurer: Bộ Trưởng Sở Tài Chánh Hoa Kỳ

 

Y

 

Yes vote: Bỏ phiếu thuận

Year term: Nhiệm kỳ ( Ex: four-year term )

 

V

 

Venue == Pháp đình

Voir dire == Thẩm tra sơ khởi

Violent felony: Tội phạm mang ý nghĩa côn đồ

Volunteer Attorney: Luật Sư tình nguyện

Voter Information Guide: Tập hướng dẫn cho cử tri

 

W

 

Warrant == Trát đòi

Writ of certiorari == Lệnh đưa hồ sơ lên tòa cấp bên trên, lệnh đem lên xét xử lại

Writ of mandamus == Lệnh thi hành, lệnh từng trải thực hiện 

What Proposition... would do? Dự Luật kiểm soát và điều chỉnh vấn đề gì?

What They Stand For? Lập Trường của họ là gì?

 

 

Glossary of the 2015 Civil Procedure Code

 

 

(Compiled by Vietnam giới Law & Legal Forum)

Tiếng Việt

Tiếng Anh

GENERAL TERMS

khởi kiện

To initiate a lawsuit, khổng lồ sue

khởi kiện vụ án dân sự

to institute a civil case

giải quyết

To settle

thử khám phá giải quyết Việc dân sự

To request the settlement of a civil matter

tố tụng dân sự

civil procedure (rules và procedures)

chuyển động tố tụng dân sự

civil proceedings

phạm vi thđộ ẩm quyền theo lãnh thổ

(within) territorial jurisdiction

áp dụng pháp luật trang nghiêm với thống nhất

strict và consistent application of law

bao gồm địa thế căn cứ cùng đúng theo pháp

To be well-grounded và lawful

quyết định theo nhiều số

To make a decision by majority vote

vô tư, một cách khách quan vào tố tụng dân sự

impartial and objective/ impartiality và objectivity in civil proceedings

thuần phong mỹ tục của dân tộc

the nation’s fine customs and practices

kín đáo nghề nghiệp và công việc, bí mật sale, kín cá nhân, kín gia đình

professional secrets, business secrets, personal secrets & family secrets

bao gồm hiệu lực pháp luật

legally effective

Tiếng nói và chữ viết cần sử dụng trong tố tụng dân sự

spoken and written language used in civil proceedings

Vật chứng

Material evidence

Chứng cứ trong vụ câu hỏi dân sự là những gì bao gồm thật được đương sự cùng ban ngành, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình mang đến Tòa án vào quy trình tố tụng hoặc vày Tòa án thu thập được theo trình từ, thủ tục vị Bộ luật pháp này nguyên tắc với được Tòa án thực hiện làm địa thế căn cứ để xác minh những diễn biến rõ ràng của vụ án tương tự như xác minh thưởng thức tốt sự phản bội đối của đương sự là tất cả địa thế căn cứ và hợp pháp

Evidence in a civil case or matter is any matter of fact which is handed over or produced lớn the court by the parties, agencies, organizations or other individuals in the litigation process or collected by the court according to the order và procedures prescribed by this Code và used by the court as the basis for ascertaining objective details of the case as well as whether the parties’ claims or protests are well-grounded and lawful 

vấn đề giao nộp, tiếp cận, công khai bệnh cứ

handover, access khổng lồ & disclosure of evidence

 

 

thực hiện (bạn dạng án, ra quyết định của Tòa án)

lớn enforce (a court’s judgment or decision)

trúc lý

khổng lồ accept

sổ trúc lý

(case) acceptance register

thđộ ẩm quyền giải quyết của Tòa án

jurisdiction of the court

ủy thác tứ pháp

Judicial entrustment

đền bù thiệt sợ hãi quanh đó hợp đồng

non-contractual compensation for damage

Nhập hoặc tách vụ án

Joinder or separation of case

tình tiết, sự kiện, sự việc

Details, facts, events (Art. 95)

tập quán

customary practices

giá trị vận dụng của tập quán

validity of the application of customary practices

cứ liệu (tập quán)

To refer to

tương tự như pháp luật

analogous law

án lệ

Court precedent/ case law

lẽ công bằng

Equity

lẽ phảiLẽ công bình được khẳng định bên trên cửa hàng lẽ đề nghị được đầy đủ fan trong thôn hội bằng lòng, phù hợp với chính sách nhân đạo, không thiên vị với bình đẳng về quyền và nhiệm vụ của các đương sự vào vụ vấn đề dân sự đó.

righteousnessEquity shall be determined on the basis of righteousness recognized by everyone in the society conformity with humanitarian principles, impartiality và echất lượng in rights và obligations of parties in the civil case or matter concerned.

 

 

Thời hạn tố tụng

Litigation time limit

Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu kinh nghiệm giải quyết và xử lý Việc dân sự

statute of limitations for initiation of a lawsuit, statute of limitations for request for settlement of a civil matter

Năng lực pháp luật tố tụng dân sựNăng lực pháp luật tố tụng dân sự là tài năng gồm những quyền, nhiệm vụ vào tố tụng dân sự vì chưng điều khoản phương pháp.

Capacity in civil procedure lawCapađô thị in civil procedure law means the capability lớn have sầu law-prescribed rights & obligations in civil proceedings.

Năng lực hành vi tố tụng dân sựNăng lực hành động tố tụng dân sự là năng lực từ bản thân thực hiện quyền, nhiệm vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người thay mặt tsi mê gia tố tụng dân sự

Civil litigation act capacityCivil litigation act capathành phố means the ability to exercise by oneself one’s own rights and perkhung one’s own obligations in civil proceedings or authorize a representative sầu khổng lồ participate in civil proceedings.

Giữ nguyên ổn, biến đổi, bổ sung cập nhật hoặc rút ít tận hưởng theo mức sử dụng của Sở công cụ này

lớn maintain, modify, supplement or withdraw their claims in accordance with this Code

Xuất trình

To produce

Chấp dấn hoặc bác bỏ

To accept or reject

Xem xét lại

lớn review

 

 

 

 

các vụ án về trỡ ràng chấp dân sự, hôn nhân gia đình với gia đình, marketing, thương mại, lao động (sau đây hotline phổ biến là vụ án dân sự)

cases of civil, marriage and family, business, commercial & labor disputes (below referred collectively khổng lồ as civil cases)

các Việc về yên cầu dân sự, hôn nhân gia đình và gia đình, marketing, thương thơm mại, lao cồn (sau đây Call thông thường là vấn đề dân sự)

matters related lớn civil, marriage và family, business, commercial or labor claims (below referred collectively lớn as civil matters)

vụ án dân sự, bài toán dân sự (sau đây gọi bình thường là vụ vấn đề dân sự)

civil cases và civil matters (below referred collectively lớn as civil cases & matters)

vụ bài toán dân sự bao gồm nhân tố nước ngoài

a civil case or matter involving foreign elements

Vụ việc dân sự chưa xuất hiện điều cách thức để áp dụng là vụ việc dân sự trực thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của luật pháp dân sự tuy vậy tại thời khắc vụ Việc dân sự kia tạo nên cùng ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể tận hưởng Tòa án giải quyết và xử lý chưa có điều pháp luật nhằm áp dụng

A civil case or matter for which applicable law does not exist is the one that falls within the scope of regulation of civil law but at the time it arises & the court is requested to settle it, there is no applicable law

Nhập hoặc bóc tách vụ án

Joinder or separation of case

 

 

đối kháng khởi khiếu nại, đối kháng yêu thương cầu

lawsuit petition, written request, petition

những hiểu biết khởi kiện

Lawsuit claim

kinh nghiệm phản nghịch tố

Counter claim

yêu cầu độc lập

Independent claim

đề nghị đối trừ (với nhiệm vụ của ngulặng đơn)

propose clearance/set-up against (the obligation of the plaintiff)

 

 

đơn chống cáo

Written appeal

Quyết định chống nghị

Prothử nghiệm decision

phiên bản án, quyết định dân sự

civil judgment, decision

Bản án, ra quyết định sơ thẩm của Tòa án

A court’s first-instance judgment, decision

Bản án, quyết định phúc thẩm

appellate judgment or decision

trích lục phiên bản án, bản án, ra quyết định của Tòa án

extract of a court’s judgment, court’s judgment or decision

kết án của Trọng tài

award of an arbitrator/arbitral award

Quyết định riêng lẻ mức sử dụng tại khoản 1 Như vậy là quyết định đã làm được phát hành về một sự việc ví dụ và được áp dụng một đợt đối với một hoặc một số đối tượng người dùng ví dụ. Trường phù hợp vụ việc dân sự bao gồm tương quan đến quyết định này thì phải được Tòa án chăm chú vào cùng một vụ Việc dân sự kia.

Specific decision referred lớn in Clause 1 of this Article is a decision that has been issued concerning a specific issue và applied once to lớn one or more than one specific subject. If a civil case or matter relates to lớn this decision, they shall be altogether considered by the court.

làm hồ sơ vụ bài toán dân sự

Civil case or matter file

biên phiên bản phiên tòa, phiên họp

Minutes of court hearings or meetings

phiên bản khai

written testimony/statements

Biên bản ghi lời khai

(written) record of testimony

Biên bạn dạng ghi tác dụng thẩm định tại chỗ

On-site appraisal result records

Văn bạn dạng ghi dìm sự khiếu nại, hành động pháp luật vì người dân có tính năng lập tại chỗ

Documents recording events or legal acts, made on site by persons with official functions

Biên phiên bản về soát sổ việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch bệnh cứ

Written record of the examination of the handover, access to và disclosure of evidence

Biên bản về vấn đề hòa giải

written record of the conciliation

 

 

ban ngành tiến hành tố tụng

proceeding-conducting agencies

Các cơ quan triển khai tố tụng dân sự tất cả có:a) Tòa án;b) Viện kiểm sát.

Civil proceeding-conducting agencies include:a/ Courts;b/ Procuracies. 

 

 

Người tiến hành tố tụng

proceeding-conducting persons

Những bạn tiến hành tố tụng dân sự có có:a) Chánh án Tòa án, Thđộ ẩm phán, Hội thẩm quần chúng, Thđộ ẩm tra viên, Tlỗi ký Tòa án;b) Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp, Kiểm tiếp giáp viên, Kiểm tra viên.

Civil proceeding-conducting persons include:a/ Chief justices, judges, people’s assessors, verifiers and court clerks;b/ Chief procurators, procurators and examiners. 

người tham gia tố tụng

proceeding participants

đương sự

A party

Đương sự trong vụ việc dân sựĐương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguim đơn, bị 1-1, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ tương quan.Đương sự trong vấn đề dân sự là ban ngành, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết và xử lý bài toán dân sự cùng người có nghĩa vụ và quyền lợi, nhiệm vụ liên quan.

Parties in a civil case or matterParties in a civil case may be agencies, organizations and individuals, including plaintiff, defendant & person with related interests or obligations.Parties in a civil matter may be agencies, organizations và individuals including requester for settlement of a civil matter and a person with related interests or obligations.

Đương sự trong vụ câu hỏi dân sựĐương sự trong vụ dân sự là phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể bao gồm nguyên đối kháng, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ liên quan.Đương sự trong việc dân sự là ban ngành, tổ chức, cá thể bao gồm người yêu cầu xử lý Việc dân sự cùng người dân có quyền hạn, nghĩa vụ tương quan.

Parties in a civil case or matterParties in a civil case may be agencies, organizations and individuals, including plaintiff, defendant and person with related interests or obligations.Parties in a civil matter may be agencies, organizations & individuals including requester for settlement of a civil matter và a person with related interests or obligations.

Người bảo vệ quyền với tác dụng vừa lòng pháp của đương sự

defense counsel of lawful rights and interests (below referred khổng lồ as defense counsel) of a party

Ngulặng đơn

Plaintiff

Nguim đối kháng vào vụ án dân sự là tín đồ khởi khiếu nại, người được ban ngành, tổ chức, cá nhân không giống vì Bộ dụng cụ này lao lý khởi kiện để hưởng thụ Tòa án giải quyết và xử lý vụ án dân sự khi nhận định rằng quyền với ích lợi hòa hợp pháp của người đó bị xâm phạm.  Cơ quan lại, tổ chức triển khai vì chưng Sở nguyên tắc này hiện tượng khởi kiện vụ án dân sự để trải nghiệm Tòa án bảo đảm công dụng công cộng, tác dụng của Nhà nước ở trong lĩnh vực mình prúc trách rưới cũng chính là ngulặng đối kháng.

Plaintiff in a civil case means the person who initiates a lawsuit or the person in favor of whom an agency or organization or another individual prescribed by this Code initiates a lawsuit to lớn request a court to settle a civil case when it/he/she holds that the lawful rights or interests of such person have been infringed upon. Agencies and organizations prescribed by this Code which initiate a civil lawsuit khổng lồ request a court to protect public interests or the State’s interests in the fields under their respective sầu charge are also the plaintiffs.

Bị đơn

Defendant

Bị solo vào vụ án dân sự là fan bị ngulặng đối chọi khởi khiếu nại hoặc bị cơ quan, tổ chức triển khai, cá nhân không giống vày Sở chế độ này giải pháp khởi kiện để những hiểu biết Tòa án giải quyết và xử lý vụ án dân sự lúc cho rằng quyền và công dụng phù hợp pháp của ngulặng 1-1 bị fan kia xâm phạm.

Defendant in a civil case means the person against whom the plaintiff or an agency or organization or another individual prescribed by this Code initiate a lawsuit to request a court to settle a civil case when it/he/she holds that the lawful rights and interests of the plaintiff have sầu been infringed upon by such person.

tình nhân cầu

Requester

Người những hiểu biết giải quyết vấn đề dân sự

Requester for settlement of a civil matter

người bị yêu thương cầu

Requested person/person who is requested, subject khổng lồ a request

người có nghĩa vụ

the obliged

người phòng cáo

Appellant

người thân trong gia đình say mê (của đương sự)

Relative (of a party)

 

 

bạn không thành niên

A minor

người mất năng lượng hành động dân sự

Person who loses his/her civil act capacity

tín đồ bị tiêu giảm năng lượng hành động dân sự

Person who has a limited civil act capacity

người có khó khăn vào nhận thức, làm chủ hành vi

Person who has difficulty in perceiving and controlling his/her acts

bạn khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn

person who is audibly, verbally or visually impaired

người dân có quyền lợi và nghĩa vụ, nhiệm vụ liên quan

Person with related interests or obligations

Người bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ liên quan trong vụ dân sự là bạn mặc dù không khởi kiện, không bị kiện, tuy vậy Việc giải quyết vụ dân sự có tương quan mang đến nghĩa vụ và quyền lợi, nhiệm vụ của mình bắt buộc họ được tự bản thân đề nghị hoặc những đương sự khác kiến nghị với được Tòa án đồng ý chuyển họ vào tmê mẩn gia tố tụng cùng với bốn biện pháp là người dân có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ tương quan.

Person with related interests or obligations in a civil case means a person who does not initiate a lawsuit or against whom no lawsuit is initiated, but the settlement of the civil case is related to lớn his/her interests or obligations and, therefore, he/she requests on his/her own lớn participate or other parties request to involve sầu him/her in the proceedings in the capađô thị as a person with related interests or obligations & such request is accepted by the court.

 

 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ tương quan trong việc dân sự

Person with related interests or obligations in a civil matter

Người đại diệnNgười thay mặt vào tố tụng dân sự bao hàm fan thay mặt theo lao lý và tín đồ thay mặt theo ủy quyền

RepresentativeRepresentatives in civil proceedings include at-law representatives and authorized representatives.

 

 

quyền khởi khiếu nại vụ dân sự, thử khám phá giải quyết việc dân sự

the right to lớn institute a civil case or request the settlement of a civil matter

Quyền ra quyết định và từ định đoạt

right lớn decision và self-determination

Quyền bảo đảm quyền và tiện ích phù hợp pháp

right lớn defense of lawful rights & interests

các quyền đề xuất, đề xuất, chống nghị

rights lớn request, recommover or protest

quyền năng khiếu năn nỉ, tố giác trong tố tụng dân sự

right to complaint and denunciation in civil proceedings

quyền khởi khiếu nại vụ án

The right khổng lồ initiate a lawsuit

quyền miễn trừ bốn pháp

Judicial immunity

Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng

Inherit litigation rights và obligations

 

 

 

 

xét xử vụ án dân sự

trial of/ to lớn try/ hear a civil case

xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

first-instance trial of a civil case

xét xử tập thể

trial on a collegial basis

xét xử theo giấy tờ thủ tục rút ít gọn

trial according lớn summary procedures

xét xử công khai; xét xử kín

public trial; closed trial/hearing

Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

first-instance và appellate hearing regime

giấy tờ thủ tục phúc thẩm

appellate procedures

giấy tờ thủ tục người có quyền lực cao thẩm hoặc tái thẩm

cassation or reopening procedures

kiểm gần cạnh việc tuân thủ theo đúng quy định vào tố tụng dân sự

to lớn supervise the observance of law in civil proceedings

giám đốc câu hỏi xét xử

supervision of trial/to supervise trial

 

 

Chánh án Tòa án

chief justice

Thẩm phán

Judge

hội thđộ ẩm nhân dân

people’s assessor

Thđộ ẩm tra viên

evaluator

Thỏng cam kết Tòa án

court clerk

Viện trưởng Viện kiểm sát

Chief procurator of a procuracy

Kiểm giáp viên

procurator

Kiểm tra viên

controller

bạn giám định

expert witness

Chấp hành viên

Enforcer

 

 

Tòa án nhân dân về tối cao

People’s Supreme Court

Tòa án dân chúng cung cấp cao

superior people’s court

 

 

Tòa chuyên trách

Specialized court

Tòa dân sự

Civil court

Tòa gia đình với bạn chưa thành niên

Family and juvenile court

Tòa kinh tế

Economic court

Tòa lao động

Labor court

 

 

Hội đồng xét xử vụ án dân sự

trial panel for a civil case

Hội đồng xét xử xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

first-instance trial panel for a civil case

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

appellate trial panel for a civil case

Hội đồng xét xử giám đốc thđộ ẩm, tái thđộ ẩm vụ án dân sự

Cassation/reopening trial panel

Hội đồng giải quyết câu hỏi dân sự

Civil matter settlement panel

Hội đồng định giá, định vị tài sản

Property valuation, price appraisal council

Cơ quan liêu thực hiện án

judgment enforcement agency

Viện kiểm sát thuộc cấp

Same-level procuracy

Viện kiểm gần cạnh cấp cho trên trực tiếp

Immediate higher-màn chơi procuracy

 

 

phiên tòa xét xử sơ thẩm so với hầu như vụ án

first-instance court hearing on a civil case

phiên họp xét xử sơ thẩm đối với các Việc dân sự

first-instance meeting on a civil matter

phiên tòa xét xử, phiên họp phúc thđộ ẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm

appellate, cassation or re-opening court hearings and meetings

nội quy phiên tòa

Rules of a court hearing

hoãn phiên tòa

To postpone a court hearing

Tạm đình chỉ/chấm dứt phiên tòa

To adjourn a court hearing

tống đạt, chuyển giao, thông báo phiên bản án, quyết định, giấy tập trung, giấy mời cùng các sách vở khác của Tòa án

khổng lồ serve sầu, deliver or notify judgments, decisions, summons, invitations and other papers of courts

tranh mãnh tụng vào xét xử

adversarial process in trialadversarial principle/ system

Ttinh ma tụng tại phiên tòa

Adversarial process at a court hearing

trình diễn, đối đáp, phát biểu ý kiến, lập luận về Review hội chứng cđọng với quy định vận dụng để bảo vệ yên cầu, quyền, tác dụng đúng theo pháp của mình

To present statements, responses, views, arguments on the assessments of evidence và applicable law to defend their claims, lawful rights và interests

Tòa án quản lý và điều hành bài toán tranh tụng

The court conducts/administers the adversarial process

tranh cãi và đối đáp

Argument & response

trở về việc hỏi cùng tnhãi con luận

To go back to the inquiry & argument session

nghị án với tuyên án

Deliberation & pronouncement of a judgment

bác quăng quật yêu cầu

to refute a claim

Tự bản thân ra quyết định

To issue a decision at one’s own discretion/initiative

 

 

 

 

Lời knhị của đương sự, lời knhì của fan làm chứng

A party’s statements, a witness’s testimony

Lấy lời khai

Taking testimony of

Đối chất

Confrontation

Trưng cầu giám định; đòi hỏi giám định

Solicit an expert assessment

Việc thẩm định và tóm lại giám định

Expert assessment & conclusions of an expert assessment

Định giá bán tài sản

Property valuation

Xem xét, thẩm định tại chỗ

On-site inspection, appraisal

Kê biên tài sản

To distrain a property

Phong tỏa gia sản làm việc chỗ gửi giữ

Freezing assets at their depository

di chuyển quyền về tài sản

To transfer property rights

tài sản vô chủ bên trên giáo khu Việt Nam

Derelict property in Vietnamese territory

 

 

vụ dân sự không được hòa giải

civil cases which may not be conciliated

vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được

civil cases which cannot be conciliated

hòa giải thành không tính Tòa án

successful conciliation outside the court

 

 

Ly hôn, thuận tình ly hôn

Divorce, voluntary divorce

gia sản chung của bà xã ông xã trong thời kỳ hôn nhân

spousal common property in the marital period

fan thẳng nuôi nhỏ sau khoản thời gian ly hôn

direct child custodian after divorce

cấp dưỡng

Alimony

sinh con bởi chuyên môn cung cấp chế tạo, mang tnhì hộ do mục tiêu nhân đạo

child birth as a result of assisted reproductive sầu công nghệ or surrogacy for humanitarian purpose

nam, phái nữ chung sinh sống với nhau nhỏng bà xã ck cơ mà ko ĐK kết hôn

male and female co-living as spouses without marriage registration

quyền thăm nom con sau khi ly hôn

right khổng lồ see a child after divorce

thỏa thuận về cơ chế tài sản của vk chồng

agreement on the spousal property regime

triển khai trước 1 phần nghĩa vụ cấp cho dưỡng

prior performance of part of the alimony obligation

xác định cha, mẹ mang đến bé hoặc nhỏ đến cha, mẹ

determination of parents for a child/a child’s parents; or determination of a child for parents

 

 

Tranh chấp lao rượu cồn cá nhân

Individual labor dispute

xử trí kỷ dụng cụ lao đụng theo hiệ tượng sa thải

labor disciplining in the size of dismissal

Tnhãi chấp lao động bạn hữu về quyền

collective sầu labor dispute over rights

tranh con chấp về nuôi nhỏ, phân chia tài sản sau khi ly hôn

dispute over child custody, post-divorce property division

 

 

bạn giúp câu hỏi gia đình

domestic maid

đàn lao động

Employees’ collective

người tiêu dùng lao động

Employer

học nghề, tập nghề

Apprenticeship, internship

dịch vụ cho thuê lại lao động

sub-lease of employees

quyền công đoàn, kinh phí công đoàn

trade union rights, dues

 

 

 

 

án phí, lệ phíÁn giá tiền bao gồm án giá thành sơ thẩm và án tầm giá phúc thẩmLệ giá tiền bao gồm lệ tổn phí cung cấp phiên bản sao bạn dạng án, ra quyết định với những sách vở không giống của Tòa án, lệ tổn phí nộp đơn từng trải Tòa án giải quyết vấn đề dân sự, lệ giá thành giải quyết và xử lý vấn đề dân sự với những khoản lệ phí khác mà lại vẻ ngoài có quy định

Court fee, feeCourt fee includes first-instance court fee and appellate court feeFees include fee for provision of copies of judgments, decisions or other papers of the court, fee for filing a written request for the court khổng lồ settle a civil matter, fee for settlement of a civil matter and other fees prescribed by law

Bài viết liên quan